Vi bryr oss om dina uppgifter Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktiga för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR ( General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. Vi på Tandhälsan i Österåker kommer att anpassa vår verksamhet kring personuppgiftshantering enligt den nya lagstiftningen.