Archive by Author

Vi bryr oss om dina uppgifter Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktiga för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR ( General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. Vi på Tandhälsan i Österåker kommer att anpassa vår verksamhet kring personuppgiftshantering enligt den nya lagstiftningen.

Välkommen endodontist Anders Harnesk

Specialisttandläkare i endondonti ( rotbehandling) Anders Harnesk hälsas välkommen till oss. Anders kommer att arbeta onsdagar och torsdagar och tar emot remisser.  Han nås på telefonnummer 08-50568544.