Vi använder både handinstrument och ultraljudsteknik vid tandstensborttagning (efter behov och önskemål).